Gatavās produkcijas un izstrādājumu piegāde.

Gatavās produkcijas un izstrādājumu piegāde notiek ar mūsu kompānijas autotransportu. Precīzu piegādes laiku paziņo menedžeri iepriekšējā dienā laikā no 9 00 līdz 18 00. Piegāde Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republikas teritorijā tiek veikta par saskaņotu samaksu.

 

Izstrādājumu uzstādīšana.

Piegādes diena un montāžas darbu uzsākšana tiek precīzi saskaņota ar klientu, slēdzot līgumu. Mēs garantējam augstu mūsu meistaru veiktās izstrādājumu uzstādīšanas kvalitāti un piešķiram garantiju ražojumiem. Ja ražojumu uzstāda pats klients, firma tam garantiju nepiešķir.

Piegāde un uzstādīšana

Mobilā tālruņa numurs izziņam
(darba dienās, darba laika):

(+371) 27 525 751